Juvenes Translatores aneb mladí překladatelé

Mezinárodní překladatelská soutěž pro studenty středních škol, kterou vyhlašuje od roku 2007 každoročně Evropská unie, s hlavním cílem podpořit u studentů zájem o studium cizích jazyků. Účastníci překládají text formátu A4 z kteréhokoli z úředních jazyků EU do jakéhokoli jiného úředního jazyka EU. Počet zúčastněných škol je ale limitován, a to podle počtu europoslanců dané země v Evropském parlamentu. Každý rok je tedy vylosováno 21 škol z ČR. Zájem toto číslo ale mnohonásobně převyšuje, proto je velmi pozitivně vnímáno rozhodnutí organizovat každý rok ještě české kolo pro školy, na které se při losování štěstí neusmálo. (číst dál)

Naše škola se přihlásila do této soutěže podruhé a podruhé nám také nebyl los nakloněn. I přesto byla pro 25 studentů výzvou účast v českém kole, a snaha pokusit se o co nejpřesnější a nejpřirozenější překlad, s použitím zajímavých obratů a spojení, která odpovídají originálu. Překlady byly vyhodnoceny a poté byly vybrány dva postupové, které budou bojovat o postup mezi nejlepších dvacet překladů v rámci celé ČR. A kdo prokázal největší znalost jak cizího jazyka tak také největší schopnost kreativity a vyjádření daného textu v češtině? Našimi postupujícími studenty jsou Klára Pallová (7.P), která překládala z němčiny do češtiny a Michal Mrkos (3.A), který se rozhodl pro překlad z angličtiny do češtiny.

Dvěma postupujícím studentům držíme palce při výběru finálové dvacítky a všem ostatním děkujeme za jejich účast v soutěži.

Za komisi cizích jazyků J.Šťastná