Jarmila Šťastná

V květnu 1986 jsem ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze, obor učitelství pro střední školy, aprobační předměty tělesná výchova a německý jazyk. V září 1986 jsem nastoupila na Gymnázium v Poličce, kde pracuji od té doby jako učitelka německého jazyka a tělesné výchovy.

Juvenes Translatores aneb mladí překladatelé

Mezinárodní překladatelská soutěž pro studenty středních škol, kterou vyhlašuje od roku 2007 každoročně Evropská unie, s hlavním cílem podpořit u studentů zájem o studium cizích jazyků. Účastníci překládají text formátu A4 z kteréhokoli z úředních jazyků EU do jakéhokoli jiného úředního jazyka EU. Počet zúčastněných škol je ale limitován, a to podle počtu europoslanců dané země v Evropském parlamentu. […]

Musik!

Studenti 5.P, s kterými jsme během distanční výuky německého jazyka vytvářeli hudební projekty, byli úspěšní! A to nejen v rámci školy, ale obsadili krásná místa v soutěži MUSIK! pořádanou GOETHE ZENTREM PARDUBICE. Všem moc gratulujeme. ES LEBE MUSIK! 1. místo Alena Broklová, 3. místo Anna a Klára Pallovy, 4. místo Dana Kuttelwascherová, 5. místo Klára Machková, Simona […]

Němčina distančně

Potkávat se ve škole se stalo vzácností, a tak se se studenty vzájemně snažíme distanční výuku nějak zpestřit. Máme za sebou práci na několika projektech a nyní se nám podařilo s kvintou a pár studenty z vyšších ročníků zapojit do soutěže, kterou pořádal Goetheinstitut Pardubice. Téma se váže k 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a studenti […]

Ohlédnutí za podzimními akcemi

23. 10. 2019 – Bautzen Návštěva divadelního představení Ganze Kerle! Třídy 4. P a 5. P 25. 10. 2019 – Filmfest Brno Projektový den mimo školu, návštěva Rakouského institutu a filmového představení  RAUS  v kině Art. Studenti 1. A  (číst dál) 15. 11. 2019 – Projektová výuka Blok „ Jak nám Němci začali revoluci“ v rámci […]