Projekt ELLE v rámci programu ERASMUS+ skončil

Projekt ELLE číslo 2019-1-CZ01-KA101-060284 skončil s koncem května 2022 po prodloužení vyvolaném pandemií. Hlavním cílem tohoto projektu byla podpora vzdělávání pedagogů a výměna zkušeností se zahraničními školami.

I přes značné změny způsobené turbulentní situací s nastupující pandemií COVID 19 i probíhajícím BREXITEM se nám podařilio všechny zásadní cíle projektu naplnit.

Celkově jsme podpořili dvanáct výjezdů pedagogů, kteřína kurzech získávali nové podněty pro výuku, zlepšovali si své jazykové vybavení a také vyjížděli na zkušenou do partnerských škol.

Zkušenosti školy s předchozími programy se projevily také v získání akreditace pro školu na následující léta, což nám umožní v programu pokračovat a zapojit do něj i žáky školy.