Úspěchy v MO Z6 – Z9

Dne 31. 3. se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády pro 6. – 8. třídy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Vše probíhalo v online prostředí. Soutěžící řešili tři úlohy a mohli získat maximálně 18 bodů 

V kategorii Z6 se z primy umístili na 2. místě Jana Luňáčková (18 bodů)na 4. -7. místě Šimon Dudek a Matěj Zahálka (16 bodů). Úspěšnými řešiteli byli ještě Lota Kučerová (14 bodů)Jáchym Švejda (12 bodů) a Veronika Jílková (10 bodů). 

V kategorii Z7 byli na 3. místě Jan Motyčka (17 bodů) a na 5. 7. místě Vojtěch Král (12 bodů) ze sekundy. 

V kategorii Z obsadili 2. místo Samuel Šafář (13 bodů)  4. -7. místo Jana Hradecká a Lucie Kotvová (12 bodů) z tercie. 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za jejich nadšení pro matematiku.