Co víte o krajích ČR?

Vyzkoušejte si některé z kvízů, které připravili žáci sexty. Nejedná se o výtvory dokonalé, ale právě vaše odpovědi mohou posloužit k uvědomění si některých chyb. A třeba se i trošku poučíte.

Úklid areálu školy

Ve středu o velké přestávce se skupina statečných žáků pod vedením Ivana Tišla z primy vydala za úklidem areálu a okolí školy. Všem patří velký dík nejen za práci, ale také za odvahu se zúčastnit. Díky vám statečným si můžeme užívat areál školy bez papírků, nedopalků a dalšího nepořádku.

Lada Bočková a Juliettes

V úterý 15. března 2022 si náš školní sbor v rámci oslav Evropského dne hudební výchovy zazpíval s hvězdnou sopranistkou Ladou Bočkovou.

Zeměpis

Zeměpis a ostatní vědy o Zemi jsou základem pro pochopení přírodních i společenských procesů kolem nás. Snažíme se žákům vytvořit dostatečný teoretický základ, který jim dále umožňuje samostatně pracovat na úkolech a vytvářet si a obhajovat vlastní názory. Důraz klademe i na praktické vyučování a to jednak formou práce s mapami, statistickými údaji, novinovými články, ale i praktickým vyučováním v terénu. Důležitou součástí výuky jsou i exkurze. Nejvhodnější je […]

Michael Krška

V roce 2006 jsem ukončil studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obor dějepis – matematika. V letech 2004 – 2007 jsem na stejné škole absolvoval rozšiřující studium učitelství zeměpisu. Na poličském gymnáziu pracuji od roku 2008, v současné době vyučuji dějepis, profesní dějepis, matematiku a zeměpis.

Petr Tišl

Na Gymnáziu v Poličce pracuji od roku 2002. Vystudoval jsem PřF UP v Olomouci obor  biologie, zeměpis a geologie pro střední školy. Ve školním roce 2004/2005 jsem působil na Lord Wandsworth College ve Velké Británii jako učitel a vychovatel a s touto školou nadále udržuji blízký pracovní kontakt. Vyučuji zeměpis, geografii a geologii, zeměpisný seminář, […]

Jan Vavřín

Roku 1995 jsem složil závěrečné zkoušky na Velma-Alma High School, USA. V letech 1995 – 1997 jsem působil jako učitel anglického jazyka na 1.ZŠ a 3.ZŠ, Litomyšl. V letech 1997 – 2006 jsem pracoval jako OSVČ pro firmu ARS – zahradní architektura, Litomyšl. Roku 2006 jsem dokončil studium Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obory Učitelství Geografie a Učitelství anglického jazyka. Na poličské gymnázium jsem nastoupil r. 2006. V současné […]