Exkurze profesních geografů do Kolína a Prahy

12. a 13. prosince proběhla dvoudenní exkurze profesních geografů třetího ročníku do Kolína a Prahy. V Kolíně jsme si prohlédli vodní elektrárnu firmy VEOLIA a plavební komoru vodního díla Kolín. Na městském úřadě jsme besedovali nad rozvojem města s ředitelem odboru investic. Probírali jsme problematiku územního plánování. S ředitelkou turistického odboru jsme řešili problematiku zatraktivnění destinace pro turisty.

V Praze jsme se na večerní program sešli s posluchači profesního dějepisu a viděli velmi povedené divadlo Emil čili o Háchovi divadla D21. Nový a cenný pohled na poněkud přehlíženou postavu naší historie.

Ve středu jsme řešili s ředitelem SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) Lukášem Vondrovicem, který je naším hrdým absolventem, problematiku identifikace vhodných míst pro výstavbu hlubinných úložišť. S ředitelkou odboru komunikace jsme řešili, strategie práce s veřejností a problematiku NIMBY („not in my backyard“).

V závěru jsme navštívili expozice Národního muzea.