Kam po maturitě – leden

Milí maturanti, v lednovém čísle najdete podrobnější informace o obsahu a formě přijímacího řízení na VŠ.

Přihláška na UK zdarma pro ekonomicky znevýhodněné uchazeče/uchazečky

Uchazeči/ky, kteří jsou ve finanční tísni, si mohou podat jednu přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově bez povinnosti uhradit administrativní poplatek (830 Kč za elektronickou přihlášku, 880 Kč za listinnou formu přihlášky). Uchazeč pro přihlášku zdarma dokládá, že má nárok na přídavek na dítě a zároveň, že rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku […]

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně – připravované akce

    Dny otevřených dveří se letos budou konat v těchto termínech: 25.11.2022, 3.2.2023 a 3.3.2023 a srdečně na ně zájemce o studium u nás zveme.   Aktuální informace a program naleznete na webových stránkách.  Výška nanečisto – oblíbená jednodenní akce pro maturanty či studenty 3.ročníků, kteří se budou rozhodovat, kam na vysokou školu.   V rámci tohoto dne si studenti vyzkouší, jaké je to stát se na den […]

Týden Akademie věd České republiky

Vážení příznivci vědy, dovolujeme si Vás pozvat na Týden Akademie věd České republiky, největší tuzemský vědecký festival, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědními obory. Festival patrně znáte pod názvem Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, od loňského ročníku akce jsme se […]

Jak uspět u přijímaček na medicínu – nabídka bezplatné online přednášky

Vážení zájemci o studium medicíny, rádi bychom Vás pozvali na bezplatnou online přednášku s názvem Jak uspět u přijímaček na medicínu, která se bude konat ve čtvrtek 13. 10. 2022 od 18 hodin. Budeme si povídat o přijímacích zkouškách na jednotlivé pražské, ale i mimopražské lékařské fakulty, o tom, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými lékařskými fakultami, a jak se […]

Přihlašování na přípravné kurzy na medicínu spuštěno!

Vážení, dovolte mi Vás informovat, že bylo spuštěno přihlašování na přípravné kurzy ke studiu medicíny na Lékařské fakultě v Hradci Králové. V letošním roce máme novou, rozšířenou nabídku, která obsahuje e-learningy, konzultace i přijímačky nanečisto. Podrobné informace najdete na webových stránkách naší fakulty zde. S přáním pohodového konce školního roku Hana Živná Mgr. et Mgr. Hana Živná Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Oddělení […]

Zájemci o studium architektury, designu nebo volného a užitého umění, zbystřete!

Do 30. 6. 2022 je pro naše studenty přístupná aktualizovaná verze přednášky „Jak se připravit na talentové zkoušky„. Ve třiceti minutách je v ní shrnuto to nejdůležitější, co musí zájemci vědět, ať už se chtějí připravit na architekturu, na obory designu nebo volného a užitého umění. Zdarma bude dostupná až do konce školního roku. A […]