Beseda s absolventy

Závěr školního roku patřil opět absolventům našeho gymnázia. Bývalí studenti gymnázia prezentovali současným studentům kvinty, septimy a třetího ročníku informace o univerzitách a oborech, které studují. Studenti mohli nahlédnout pod pokličku různých oborů přímo od vysokoškoláků. Absolventi předali informace týkající se přijímacího řízení, předmětů, které studují, ale i zajímavosti ze studentského života a své dojmy. Absolventi tak předali mnohem více než jen fakta, která si mohou studenti najít třeba na webových stránkách škol.

Jménem všech studentů velmi děkuji absolventům za jejich čas a přípravu! Díky patří Markétě Krškové, Standovi Grubhofferovi, Markétě Findejsové, Jůlii Hloušové, Andree Faltýnkové, Kristýně Klimešové, Anně Kosíkové a Tomáši Kocandovi.

Andrea Trnková