Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zve na setkání se studenty a zástupci akademické obce

Akce „I Ty se můžeš stát součástí GENERACE MUNI MED“ se uskuteční 23. 11. 2022 od 14:00 do 17:00 v Brně, v Univerzitním kině Scala. Vzhledem k omezené kapacitě sálu kina Scala prosíme, aby se všichni zájemci registrovali na následujícím odkazu, kde také najdou podrobnější informace o akci: https://www.med.muni.cz/kalendar/kalendar-akci/i-ty-se-muzes-stat-soucasti-generace-muni-med Studentům jsme připraveni poskytnout potvrzení o účasti pro omluvení […]

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) -zážitkový den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná:   2. 12. 2022 v čase 9.00–14.00 hod.     Celý program dne otevřených dveří se koná kontaktní formou a je postaven tak, aby si příchozí sami určili, do jaké části fakulty se dle svých preferencí vydají a co si z programové nabídky vyberou. Program vyučující sestavili zážitkově, interaktivně. V celém areálu budou přítomni navigátoři z řad studentů, aby […]

Fakulta stavební ČVUT v Praze – Den otevřených dveří

Program přímo na fakultě od 9 do 14,00 hod. nabídne informace k přijímacímu řízení, studiu a představení 7 bakalářských studijních programů z oblastí – stavebnictví, architektura, geodézie, kartografie, management a ekonomika, scénické technologie.Program zde: https://www.fsv.cvut.cz/den-otevrenych-dveri/ 26. 11. 2022 – Den otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT v PrazeUdálost na FB: https://www.facebook.com/events/1495758880887201 Současně proběhne živě vysílání úvodní prezentace od 10 do 11 hodin, tento živý […]

FEKT VUT Brno – dny otevřených dveří

Milí maturanti, předávám pozvánku z největší elektro fakulty v ČR na dny otevřených dveří v těchto termínech: 20. 1. 2023, od 9:00hod (prezenčně)10. 2. 2023, od 9:00 hod (prezenčně)14. 3. 2023, od 17:00 (online)

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové – DOD už 16. 11. 2022

Milí zájemci o pomaturitní studium s biologicko-chemickým zaměřením, tlumočím pozvánku na den otevřených dveří (DOD) na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové –   Den otevřených dveří PREZENČNĚ > Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)  Odpoledne se bude konat Jednodenní juniorská Univerzita Karlova, kde zájemci mohou získat 5 cenných bodů k přijímacím zkouškám Jednodenní juniorská Univerzita Karlova | Farmaceutická fakulta […]

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

nabízí studentům středních škol akci Studuj jeden den na FFÚ, na které si mohou vyzkoušet studium na fakultě. Bližší informace lze získat zde: odkaz na informace k akci. Další podrobné informace ke studiu na FFÚ obsahuje stránka Přijímací řízení.

Přihláška na UK zdarma pro ekonomicky znevýhodněné uchazeče/uchazečky

Uchazeči/ky, kteří jsou ve finanční tísni, si mohou podat jednu přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově bez povinnosti uhradit administrativní poplatek (830 Kč za elektronickou přihlášku, 880 Kč za listinnou formu přihlášky). Uchazeč pro přihlášku zdarma dokládá, že má nárok na přídavek na dítě a zároveň, že rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku […]