Fakulta strojní ČVUT v Praze – Den otevřených dveří – 3. prosince 2022

Milí maturanti, zájemci o pomaturitní studium, podrobnější informace naleznete zde: https://fs.cvut.cz/dod