Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zve na setkání se studenty a zástupci akademické obce

Akce „I Ty se můžeš stát součástí GENERACE MUNI MED“ se uskuteční 23. 11. 2022 od 14:00 do 17:00 v Brně, v Univerzitním kině Scala.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu kina Scala prosíme, aby se všichni zájemci registrovali na následujícím odkazu, kde také najdou podrobnější informace o akci:

https://www.med.muni.cz/kalendar/kalendar-akci/i-ty-se-muzes-stat-soucasti-generace-muni-med

Studentům jsme připraveni poskytnout potvrzení o účasti pro omluvení zameškaných hodin.