Kam po maturitě – květen

Milí zájemci o pomaturitní studium, je zde nové číslo newsletteru Kam po maturitě. V květnu můžete podat přihlášku na VŠPJ, FZS TUL, 4 fakulty UPCE, NF VŠE a další veřejné vysoké školy – celý přehled nejdete v našem článku a kalendáři zde. Mnoho vysokých škol ruší přijímací zkoušky, případně přijímají uchazeče bez zkoušek ve druhém kole. Aktualizovaný přehled najdete zde.  […]

Kam po maturitě – duben

Milí maturanti, zájemci o pomaturitní studium, zde najdete nové číslo newsletteru Kam po maturitě. V tištěné podobě je k dispozici u paní učitelky Trnkové.

Kam po maturitě – březen

Milí zájemci o pomaturitní studium, v březnovém newsletteru Kam po maturitě najdete informace nejen o přijímacích zkouškách na VŠ, ale i o termínech dnů otevřených dveří.

Absolventi studentům

V měsíci únoru proběhly dvě setkání současných studentů s absolventy gymnázia. Bývalí studenti přišli prezentovat vlastními slovy obory, které studují.

Kam po maturitě – únor

Milí nejen maturanti, blíží se termín odevzdávání přihlášek na vysokou školu, celou řadu podrobnějších informací naleznete zde: newsletter Kam po maturitě – únor

Kam po maturitě – leden

Milí maturanti, v lednovém čísle najdete podrobnější informace o obsahu a formě přijímacího řízení na VŠ.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zve na setkání se studenty a zástupci akademické obce

Akce „I Ty se můžeš stát součástí GENERACE MUNI MED“ se uskuteční 23. 11. 2022 od 14:00 do 17:00 v Brně, v Univerzitním kině Scala. Vzhledem k omezené kapacitě sálu kina Scala prosíme, aby se všichni zájemci registrovali na následujícím odkazu, kde také najdou podrobnější informace o akci: https://www.med.muni.cz/kalendar/kalendar-akci/i-ty-se-muzes-stat-soucasti-generace-muni-med Studentům jsme připraveni poskytnout potvrzení o účasti pro omluvení […]

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) -zážitkový den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná:   2. 12. 2022 v čase 9.00–14.00 hod.     Celý program dne otevřených dveří se koná kontaktní formou a je postaven tak, aby si příchozí sami určili, do jaké části fakulty se dle svých preferencí vydají a co si z programové nabídky vyberou. Program vyučující sestavili zážitkově, interaktivně. V celém areálu budou přítomni navigátoři z řad studentů, aby […]