Kam po maturitě – květen

Milí zájemci o pomaturitní studium, je zde nové číslo newsletteru Kam po maturitě.

V květnu můžete podat přihlášku na VŠPJ, FZS TUL, 4 fakulty UPCE, NF VŠE a další veřejné vysoké školy – celý přehled nejdete v našem článku a kalendáři zde.

Mnoho vysokých škol ruší přijímací zkoušky, případně přijímají uchazeče bez zkoušek ve druhém kole. Aktualizovaný přehled najdete zde

Maturitní zkouška je za dveřmi, informace k ní jsou v souhrnném článku a v e-booku zdarma, status studenta je komplexně rozebrán v tomto článku (přehled se objevil také v dubnovém čísle časopisu).

Úplný přehled přípravných kurzů od podzimu 2023 v online i prezenční podobě je k dispozici zde.