Kam po maturitě – září

Milí zájemci o pomaturitní studium, zde najdete aktuální informace z vysokých škol.