Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Pořadí uchazečů
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání

Pořadí uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Pořadí uchazečů
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání

Pořadí uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu

Uchazeči jsou v pořadí a seznamu přijatých uchazečů uvedeni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno a zasláno v pozvánce k přijímacím zkouškám.


Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si zákonní zástupci uchazečů mohou vyzvednout v kanceláři školy v těchto termínech:
– v pátek 28. 4. 2023 od 13:00 do 17:00
– v úterý 2. 5. 2023 od 7:30 do 17:00
– ve středu 3. 5. 2023 od 7:30 do 17:00

Potvrzení zájmu přijatých uchazečů o studium – odevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Přijatí uchazeči mohou zápisový lístek odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodnutí o nepřijetí, která si uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci nevyzvednou osobně, budou v rozeslána prostřednictvím České pošty.