Adaptační strategie města Poličky

Na závěr geografického projektu o důsledcích klimatické změny přišel poličský zastupitel Jan Matouš pobesedovat se studenty profesní geografie o dokumentu Adaptační strategie města Poličky. Jako iniciátor této strategie a zároveň jako zaměstnanec firmy, která se udržitelnými způsoby adaptace krajiny zabývá, nás seznámil s otázkami, které jsou v poslední době čím dál aktuálnější. Jak zlepšit hospodaření s dešťovou vodou na území města, kde vysadit novou zeleň, jak lépe spolupracovat se zemědělci, kteří s krajinou nakládají, u kterých budov lze snížit spotřebu energie a využít obnovitelné zdroje energie, a mnoho dalších otázek budeme v Poličce muset řešit. Poptávka po efektivním zavádění podobných opatření může vycházet i od nás.