Poličsko mluví o vzdělávání Vol. 3 – panelová diskuse k tématu distanční výuky

Adaptace škol v on-line prostředí. Změna organizace a metod výuky. Těmito a dalšími způsoby ovlivnila distanční výuka české školství. Bude tento vývoj pokračovat i krácením obsahu učiva, změnami v hodnocení práce žáků, důrazem na nové kompetence, které potřebujeme pro život v digitální době?

Zveme vás na třetí část panelové diskuse Poličsko mluví o vzdělávání, tentokrát s podtitulem Ohlédnutí za perspektivou distanční výuky aneb změní distanční výuka české školství? 

Pozvání do panelu a k diskusi přijali: Radko Sáblík – ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a spoluautor Strategie 2030+, Lukáš Šlehofer – učitel a projektový manažer Gymnázia Na Zatlance, Veronika Dvořáčková – učitelka Česko-slovenské školy v Bristolu a maminka 2 dětí se zkušenostmi s distanční výukou na dvou různých stupních britských škol. 

Debata se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 18:00 v prostředí TEAMS, v týmu Besedy 2020 – odkaz zde nebo přes QR kód na plakátu. Debata bude přístupná odborné i laické veřejnosti. Přenos by měl být dostupný i na facebooku Gymnázia Polička. 

Přijďte s námi diskutovat budoucí podobu českého školství a podělit se s námi o váš názor.