Věda humanitní versus věda technická

Dne 19. 10. 2020 se uskutečnila on-line beseda s panem doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., ředitelem Muzea východních Čech v Hradci Králové na téma Dějepis a informatika – že to nejde dohromady? Během dvou vyučovacích hodin nás pan Grulich seznámil s tím, jak informatika a výpočetní technika pomáhá pracovníkům muzea s archivací sbírek, simulací dávných jevů a objasňováním chovaní našich předků. Rovněž nám připomněl, jak virtuální realita pomáhá v této zvláštní době s fungováním např. muzeí pomocí virtuálních prohlídek. Dnes se snad již žádný obor lidské činnosti neobejde bez informatiky…

Miroslav Bartoš