Milí studenti, zájemci o chemii, biologii a matematiku – zpozorněte!

Pro vás, maturanty a vás, kteří se chcete ještě více vzdělávat a využít konzultace či doučování v oborech CH, Bi či MAT předávám informace z VŠCHT Praha:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

plně si uvědomujeme, že současná situace je velmi nepříjemná jako pro studenty, tak pro vás.

Proto jsme připraveni podat vám a vašim žákům pomocnou ruku. Počínaje touto chvílí nabízíme zdarma konzultace pro maturanty z chemie, matematiky či biologie. Stačí, když na této stránce<https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss> vyplní dotazník <https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss> a naši studenti je budou sami kontaktovat a domluví se na formě konzultací.

Dále nabízíme on-line doučování zdarma pro ty z vašich žáků, kteří některý z výše uvedených předmětů nezvládají a potřebovali by další pomoc. Postup je stejný jako u maturantů.

Pro zpříjemnění chvil posílám i odkaz na přednášku záznam přednášky paní docentky Rumlové z Akademie mládeže 2020<https://www.youtube.com/watch?v=oRTg-r2mI6k&ab_channel=V%C5%A0CHTPraha-UCTPrague> o virových pandemiích.

Dovolte mi, abych vám představila Hodiny moderní chemie distanční formou<https://www.vscht.cz/hmch/hmch_distancne>. Pořad Chemikem doma<https://www.vscht.cz/hmch/54072/54074> je cílen hlavně na žáky základních škol, ale užitečný a zábavný by mohl být i pro starší žáky. Pro žáky středních škol připravujeme videa s tématikou Hodin moderní chemie v rámci HMCH on-line<https://www.vscht.cz/hmch/hmch_distancne/hmch_online>.

P.S. Dotazník pro konzultace či doučování zdarma: https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss

VŠCHT Praha – konzultace + doučování ZDARMA – Pardubický kraj