Koncert Miriam Kašparové a Petra Jiříčka

Gymnázium Polička ve spolupráci se SBM zve na koncert Miriam Kašparové (housle) a Mgr. Petra Jiříčka (klavír), který se uskuteční v úterý 26. března od 17.00 v aule. V programu zazní skladby od Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

Miriam Kašparová hraje na housle od pěti let, absolvovala ZUŠ Bohuslava Martinů, nyní navštěvuje Soukromou ZUŠ, o.p.s. v Litomyšli u Anny Rychnovské a studuje pátým rokem na Gymnáziu v Poličce. V dětství se sólově účastnila řady soutěží, postupně ji však stále více oslovovala hra komorní a orchestrální. Proto se účastní Brněnských smyčcových kurzů pod vedením profesorky Evy Bublové a vyučujících brněnské konzervatoře. Zahrála v rámci Festivalových zahrad Smetanovy Litomyšle. Nyní je členkou Letního orchestru festivalu Slunohraní v Novém Městě na Moravě, Hudbího orchestru benefičního festivalu Hudba pomáhá a od letošního února také nejmladší hráčkou sekce druhých houslí v Litomyšlském symfonickém orchestru pod vedením dirigenta a skladatele Davida Lukáše. Jejím velkým vzorem je profesor Ivan Ženatý, který ji v roce 2022 pozval na svou Masterclass v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka v Hukvaldech. Možnost čerpat inspiraci na tomto mistrovském kurzu bude mít i v letošním roce. Miriam má ve velké oblibě dílo A. Dvořáka, B. Martinů a A. Vivaldiho. Ve volném čase se věnuje tvůrčímu psaní a písničkářským počinům. Co se houslové budoucnosti týče, nejvíc ze všeho si přeje, aby svou hrou i nadále přinášela radost lidem ve svém okolí.

Petr Jiříček je absolventem pardubické konzervatoře (hra na varhany) a Univerzity Hradec Králové (sbormistrovství chrámové hudby u PaedDr. Dany Ludvíčkové a hra na varhany u doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D.). V současné době působí jako regenschori v litomyšlském proboštství, zároveň je učitelem varhan a klavíru a zástupcem ředitelky v ZUŠ Bedřicha Smetany a také korepetitorem v Soukromé ZUŠ, o.p.s. v Litomyšli. Vedle hry na varhany se již od svého dětství věnuje i vlastní tvorbě. Archiv jeho kompozic zahrnuje skladby pro zpěv, sbor, sólové hudební nástroje i větší ansámbly. Z jeho hudebních projektů za všechny jmenujme snad jen muzikály Živé pašije a Píseň písní, scénickou kantátu Hodinky nebo Mši As dur. Vedle skladby se zabývá také literaturou, a kromě textů a libret věnuje hodně času zaznamenávání svých zážitků z cyklistického putování po evropských poutních místech. Petr je, jak o sobě říká, šťastně ženatý a nadšení pro hudbu s radostí předává i svým dětem.