Naše gymnázium se stalo členem DigiKoalice!

Digitální vzdělávání nám není cizí! Nově jsme se stali členy DigiKoalice. A co to ta DigiKoalice je?

DigiKoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatele škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. DigiKoalice je členem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition.

  • DigiKoalice napomáhá konkrétními aktivitami rozvoji digitální gramotnosti občanů ČR a za tím účelem synergicky propojuje spolupracující organizace a jejich aktivity.
  • Pořádá panelové diskuze, kulaté stoly, workshopy a další společná setkání, kde vytváří prostor pro debaty a diskuze na vybraná témata.
  • Podporuje konference, semináře a kampaně na propagaci IT oborů a digitálních kompetencí.
  • Svou podporou a propagací zviditelňuje aktuální problematiku nedostatku kvalifikovaných pracovníků pro digitální pracovní místa.
  • Vyvolává zájem a diskuzi v kruzích odborné i laické veřejnosti na téma zvyšující se poptávky po pracovnících na digitální pracovní místa

Memorandum DigiKoalice vám prozradí více…