Přijímací řízení do 1. ročníků – výsledky

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků pro obor vzdělání: