Mezinárodní konference LIYLS 2022

Šest studentů naší školy dostalo možnost zúčastnit se mezinárodního programu Loudoun International Youth Leadership Summit. Tento program probíhal dříve presenčně ve Virginii, USA (tým naší školy dostal poprvé příležitost se zapojit v roce 2019), ale od minulého roku kvůli pandemii probíhá v online prostření. Letos už to byl 11. ročník a každým rokem se počet zapojených zemí zvyšuje.  Z každé země se programu účastnila jedna škola, která mohla vyslat 6 delegátů. Z gymnázia v Poličce to byli: Adam Tichý, Michaela Cihlářová, Linda Freundová, Aneta Justová, Simona Svobodová a Barbora Říhová.

Všichni delegáti z 21 zemí byli rozděleni do dvou imaginárních světů po 6 státech. Každému účastníkovi byla přidělena buď funkce ve vládě nebo v pozici s velkým vlivem. Delegáti každý den řešili ve svých zemích nejrůznější státní a globální problémy. Oba světy měly 3 základní cíle: snížit nerovnost ve společnosti, bojovat s klimatickými změnami a eliminovat extrémní chudobu. Kromě toho účastníci řešili vnitřní problémy svých států, např. problémy s migrací, reformy vzdělávacího systému, zachování přírodního i kulturního bohatství, zlepšení dostupnosti zdravotnictví atd. Podle toho, jak se jim dařilo řešit jednotlivé problémy, byli na konci každého dne hodnoceni. Na konci konference pak proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších zemí. Uvědomili jsme si, že mnohá řešení (i v reálném světě) jsou možná jen díky aktivním lidem ochotným věnovat čas a energii projektům na pomoc potřebným a zlepšení kvality života.

Každý den proběhlo světové fórum, kde země prezentovaly návrh řešení, který předchozího dne prodiskutovaly s jednou z partnerských zemí. Následovaly prezentace jednotlivých delegátů, v nichž představili své skutečné domovské země a nakonec simulace politických jednání v jednotlivých imaginárních státech a zhodnocení a shrnutí dne. Součástí programu byli i tři přednášky odborníků, kteří se zabývají vážnými problémy našeho světa. V mnoha momentech nám prolínání obou světů připomínalo, že lidstvo se skutečně s podobnými úkoly potýká a řešení jsou málokdy jednoduchá.

Cílem celé konference bylo ukázat, jak důležitá je spolupráce mezi lidmi z různých kultur při řešení světových problémů. Konference nám přišla ze začátku hektická, ale spíše proto, že jsme nevěděli, na co se připravit. Postupně jsme se zorientovali a hodnotili jsme s nadšením, jak dobře je program připraven a diskuse v jednotlivých skupinách byly čím dál lepší a konstruktivnější. Ocenili jsme velmi dobře naplánovanou strukturu konference i obsah, do jehož přípravy američtí studenti – organizátoři museli vložit hodně času a úsilí. Konference nám umožnila setkat se s vrstevníky z různých kultur, vzájemně se poznat a překonat kulturní bariéry. Ukázala nám, že naše názory na globální problémy jsou velmi podobné.

Jsme vděční za tuto šanci a doufáme že se nám příští rok podaří setkat se s novými přáteli osobně.

Míša Cihlářová a Linda Freundová

Odkaz na video z konference: https://youtu.be/zkDjtAO1-Mw