Lukáš Vondrovic se stal ředitelem Správy úložišť jaderných odpadů. Gratulujeme.

Lukáš Vondrovic byl výborným žákem naší školy. Osobně si vzpomínám na jeho zájem o geologii, který není mezi studenty úplně obvyklý. Spolu se svým spolužákem Jirkou Grundlochem (který se ve své profesi geologií taktéž zabývá) například uspořádali celou školní sbírku minerálů.

Lukáš získal doktorát z geologie na Univerzitě Karlově a pracoval pro Českou geologickou službu . Od roku 2014 působí na různých postech ve Správě úložišť jaderných odpadů. Od prvního října byl jmenován ředitelem této instituce. Gratulujeme a jsme přesvědčení, že do čela vybrali výborného odborníka a hlavně skvělého člověka. Přejeme mu hodně úspěchů.

Chcete-li si poslechnout Lukášovy názory, zkuste třeba zde 20 minut Radiožurnálu.