V sekundě máme pár potenciálně skvělých rozhlasových redaktorů

Úkolem sekundánů bylo vytvořit krátký spot v délce kolem 60 sekund pro rádiové vysílání. Délku vstupu redaktorů jsme si ověřovali poslechem vysílání Radiožurnálu.

Tématem měly být informace o jednom vybraném zajímavém druhu hmyzu ze skupin, jimž jsme v minulém roce věnovali pozornost, ale neměli jsme na ně tolik času, kolik bychom si představovali. Tedy blanokřídlích, motýlů nebo brouků.

Na tomto odkazu naleznete výsledky naší práce.