Exkurze profesní chemie a biologie

Poslední květnovou středu jsme se my, studenti septimy a 3. A, kteří navštěvujeme předměty profesní biologie a chemie, vypravili na dvoudenní exkurzi. Naše první cesta vedla do Pardubic, kde jsme navštívili Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Po krátkém představení školy pro nás byl nachystán program v laboratořích.
Část z nás si vyzkoušela Gramovo barvení bakterií na Katedře biologických a biochemických věd, druhá část zjišťovala množství mědi v mosazi v laboratořích Katedry analytické chemie.

Poté jsme se přesunuli do Prahy, kdy nás již na Vysoké škole chemicko-technologické čekali tamní studenti. Nachystali pro nás prohlídku školy a jednotlivých laboratoří, měli jsme možnost více proniknout do metod analytické chemie. Druhý den jsme zamířili do Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Při programu jsme se dozvěděli, jak si biologové pěstují rostliny pro svůj výzkum, jak lze izolovat jednotlivé složky vůní, kterými na nás působí a také, jak mezi sebou umí rostliny komunikovat. Nakonec jsme se přesunuli na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde pro nás byl nachystán workshop s názvem „Čím se ten člověk otrávil“. Vyzkoušeli jsme si tenkovrstvou chromatografii léčiv a dozvěděli se spoustu dalších zajímavých věcí o jejich diagnostice při otravách. Z exkurze jsme se vrátili plni nových zážitků, znalostí a také inspirace k budoucímu vysokoškolskému studiu.

Anežka Vargová