ERASMUS + a Galway girl

https://www.youtube.com/watch?v=87gWaABqGYs

Znáte písničku Eda Sheerana “Galway girl”? Tak tu si pusťte na youtube i s klipem, který dokonale zachycuje atmosféru městečka Galway na atlantském pobřeží Irska, kde jsem strávila týden na kurzu “job-shadowing” v jazykové škole Galway Atlantic Language School. Město samo i jeho okolí určitě stojí za návštěvu. V blízkosti se nachází Národní park Connemara a Aranské ostrovy známé velmi kvalitní aranskou vlnou z místních ovcí. Největším lákadlem jsou Moherské útesy, které patří mezi nejvyšší v Evropě.

Já jsem však do Galway nepřijela obdivovat přírodní památky, ale pozorovat kolegy učitele angličtiny při výuce skupin středoškolských studentů z různých evropských zemí (Španělsko, Itálie, Dánsko a Švýcarsko), kteří sem přijíždějí na dvoutýdenní kurzy angličtiny. Viděla jsem 9 různých vyučovacích stylů a různé metody práce: projektové vyučování ve skupinách, fonetické rozcvičky, frontální výklad gramatických jevů, práci s písňovými texty, aktivity s využitím internetu, individuální práci studentů při tvorbě reklamních plakátů, prezentace projektů, nahrávání krátkých hraných videí, řízené diskuse i písemná cvičení zaměřená na formulaci názorů. Postupně určitě využiji některé z mnoha her a konverzačních aktivit. Načerpala jsem množství materiálu pro vlastní výuku, což je jen jeden z přínosů tohoto kurzu. 

Považuji tento projekt za užitečný zejména proto, že člověk získá nadhled a inspiraci a podívá se s odstupem na vlastní práci. Každý z nás pracuje jinak, všichni směřujeme ke stejnému cíli.  Konkrétní inspirace? Třeba využívání moderních technologií ve výuce je oblast, na kterou se musíme zaměřit. Také řízená práce na skupinových projektech je jistě skvělá cesta k větší samostatnosti a kreativitě studentů. Je třeba dát studentům důvěru a prostor, vést je k vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů a jejich prezentaci. Tyto dovednosti v budoucnu jistě využijí.

V neposlední řadě jsem během kurzu měla možnost pozorovat vrstevníky našich studentů z jiných zemí.  A s radostí mohu potvrdit, že z této zkušenosti vyšli studenti poličského gymnázia velmi dobře. Překonávají studenty, které jsem viděla na kurzu, jak v chování a v přístupu k práci, tak ve všeobecných znalostech a úrovni angličtiny. Keep going!