Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025 a zveřejnění kritérií pro přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) pro školní rok 2024/2025. Bližší informace včetně kritérií pro přijímací řízení naleznete v sekci Pro uchazeče–>PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Zároveň si dovolujeme upozornit uchazeče, že přihlášky ke studiu je možno podávat v termínu od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Přihlášky je možno podávat:

a) elektronicky prostřednictvím systému DIPSY (www.dipsy.cz) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci občana (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.) – PREFEROVANÁ VARIANTA
Videotutoriál jak podat přihlášku elektronicky prostřednictvím bankovní identity

b) hybridním způsobem – t.j. prostřednictvím systému DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci občana a následným získáním výpisu ze systému DIPSY, který je třeba doručit řediteli střední školy
Videotutoriál jak podat přihlášku kombinací elektronického způsobu a výpisu

c) na tiskopisu v listinné podobě

Bližší informace sledujte na webu školy v sekci přijímací řízení nebo na informačním portálu www.prihlaskynastredni.cz