Ústřední kolo olympiády z RJ 2023

Květen 2023 Konečně dorazily. Kdo? Co? No přece oficiální výsledky dubnového ústředního kola konverzační soutěže (olympiády) z ruského jazyka. Se stoprocentní jistotou tedy můžeme konstatovat, že Dorotka Maděrová, studentka kvinty, nás reprezentovala opravdu skvěle a za svoje znalosti a schopnost komunikovat v cizím jazyce právem získala první místo v kategorii SŠI. GRATULUJEME. PS: Letos se dařilo v této soutěži […]

Vítězné tažení menšinových cizích jazyků krajem

Angličtinu mají na poličském gymnáziu všichni studenti. Německy se učí většina našich studentů. O kterých jazycích to tedy mluví nadpis tohoto článku? O francouzštině a ruštině. Z našeho pohledu to jsou menšinové jazyky. Dne 23. března se konalo krajské kolo konverzační soutěže z ruštiny. Vítězky školního kola, Dorota Maděrová v kategorii SŠI a Vendula Andrlíková v kategorii SŠII […]

Ruský jazyk

Vyučovací předmět Ruský jazyk 2 se řadí do vzdělávacího oboru „Cizí jazyky“ a naplňuje vzdělávací oblast „Jazyk a jazyková komunikace“. V tomto předmětu je věnována pozornost především tématům Osobnostní a sociální výchova RVP GV a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP GV.Cílem předmětu je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň […]

7. března 2018 – den D pro studenty ruštiny

Tento den se na gymnáziu v Hlinsku konalo Krajské kolo konverzační soutěže z ruského jazyka. S hrdostí můžeme říci, že naši studenti na počátku března opět bodovali. Posuďte sami: V kategorii SŠI (žáci do tří let výuky RJ) získala Daniela Švábová z kvinty 1. místo. V kategorii SŠII (žáci s výukou RJ delší než 3 roky) obsadila maturantka Pavlína Mládková 2. […]

Den D pro ruský jazyk? 7. března 2018

Krajské kolo konverzační soutěže z ruského jazyka se konalo již standardně v Hlinsku na tamním gymnáziu. S hrdostí můžeme říci, že naši studenti na počátku března opět bodovali. Posuďte sami:

V kategorii SŠI (žáci do tří let výuky RJ) získala Daniela Švábová z kvinty 1. místo.

V kategorii SŠII (žáci s výukou RJ delší než 3 roky) obsadila maturantka Pavlína Mládková 2. místo.