Ruský jazyk

Vyučovací předmět Ruský jazyk 2 se řadí do vzdělávacího oboru „Cizí jazyky“ a naplňuje vzdělávací oblast „Jazyk a jazyková komunikace“. V tomto předmětu je věnována pozornost především tématům Osobnostní a sociální výchova RVP GV a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP GV.Cílem předmětu je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň […]

7. března 2018 – den D pro studenty ruštiny

Tento den se na gymnáziu v Hlinsku konalo Krajské kolo konverzační soutěže z ruského jazyka. S hrdostí můžeme říci, že naši studenti na počátku března opět bodovali. Posuďte sami: V kategorii SŠI (žáci do tří let výuky RJ) získala Daniela Švábová z kvinty 1. místo. V kategorii SŠII (žáci s výukou RJ delší než 3 roky) obsadila maturantka Pavlína Mládková 2. […]

Den D pro ruský jazyk? 7. března 2018

Krajské kolo konverzační soutěže z ruského jazyka se konalo již standardně v Hlinsku na tamním gymnáziu. S hrdostí můžeme říci, že naši studenti na počátku března opět bodovali. Posuďte sami:

V kategorii SŠI (žáci do tří let výuky RJ) získala Daniela Švábová z kvinty 1. místo.

V kategorii SŠII (žáci s výukou RJ delší než 3 roky) obsadila maturantka Pavlína Mládková 2. místo.