Beseda s absolventy

Závěr školního roku patřil několika absolventům našeho gymnázia. Bývalí studenti sdíleli informace a zajímavosti o oborech, které studují.

ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTŮ v IBISu

V letošním školním roce se IBISu zúčastnili dva naši studenti – Alena Broklová ze septimy a Vojtěch Jílek ze sexty. Mezi 81 účastníky si vedli velice dobře, Vojta se umístil na 13. místě, Alena obhájila 7. místoa využije možnosti zúčastnit se týdenního soustředění pro nejúspěšnější řešitele K-SCUK v Třebíči. Oběma řešitelům gratulujeme k dosaženému úspěchu! A co se […]

Štěpán Jandl opět zářil

Tercián Štěpán Jandl patří k nejnadanějším studentům našeho gymnázia. Dokázal to už řadou úspěchů v mnoha soutěžích. V minulém týdnu zazářil v ústředním kole Olympiády v českém jazyce, kde mezi dvaatřiceti nejlepšími soutěžícími z celé České republiky obsadil 3. místo. A co ke svému úspěchu a průběhu ústředního kola Štěpán napsal? „Ústřední kolo olympiády se […]

Výsledky sběru papíru

V letošním roce jsme nasbírali celkem 6 590 kg starého papíru a výtěžek z něj je 11 225 Kč. Všem studentům a jejich rodičům a také učitelům, kteří se do sběru papíru zapojili, moc a moc děkujeme. Nejlepšími sběrači starého papíru se tentokrát stali studenti ze 2.A, na druhém místě se umístila sekunda a třetí […]

Úspěšné testování raket?

Na závěr školního roku se malá část našich MAKERS rozhodla otestovat větší model rakety s telemetrickým modulem. Jak to dopadlo?

Děti dětem

V pátek 16. června se v kostele sv. Jakuba uskutečnil benefiční koncert Děti dětem na podporu sirotčince v Ugandě. Pod vedením Idy Kelarové zazpíval pěvecký sbor Čhavorenge a hosté. Jsme rádi, že k této krásné a smysluplné akci byl přizvaný také sbor Juliettes. Výtěžek z koncertu pro Orutindo Kids Foundation dosáhl částky 41 348 Kč. […]