Víkendovka s IBISEM

Také v letošním školním roce se někteří naši nadšení studenti biologie zapojili do řešení IBISU.

SUMEC 2024

Druhý ročník jarního zážitkového soustředění pro nadané žáky.

Do boje za svobodu, dobrovolně a s pokorou

Je čtvrtek 16. 5. a po příjemné polední pauze se studenti schází v útulných prostorách školní klubovny. Stejně jako oni usedám na pohodlný sedací pytel a očekávám příchod pana Milana Švrčiny, dnešního přednášejícího, který přestože je pedagog, bojuje za svobodu na Ukrajině. Po několika minutách přichází do klubovny, zaujme své místo na gauči dobře viditelném ze […]

Psychohrátky 2024

24. – 25. května proběhly další Psychohrátky. Třída tercie pod vedením lektorů našeho vrstevnického programu absolvovala dvoudenní program zaměřený na prevenci užívání návykových látek. Lektoři předem absolvovali školení v rozsahu 8 hodin. Program začal v pátek ráno ve škole, po obědě jsme se přemístili do Mladočova, kde program pokračoval do večerních hodin. Preventivní bloky byly […]

Výsledky studentských voleb do EP

Studentských voleb do Evropského parlamentu se v naší škole zúčastnilo celkem 60 studentů (ze 191 možných voličů), tedy účast ve volbách byla 31,4 %. Nejvíce hlasů (26,6%) získali STAROSTOVÉ A OSOBNOSTI PRO EVROPU. Na druhém místě s 25 % skončila koalice SPOLU a třetí se umístila PŘÍSAHA a MOTORISTÉ se ziskem 15 % hlasů. Celorepublikové […]

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) Seznam přijatých / nepřijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) Seznam přijatých / nepřijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) Uchazeči jsou v […]

EKD 2024 – Expediční Kurz DofE Damašek

EKD 2024

V pátek 26. 4. 2024 jsem vyrazili se skupinou 33 odvážných studentek a studentů na základní DofE expediční kurz, který se konal v okolí bývalé hájenky na Damašku. Že víte, kde je Damašek a začíná vás to děsit?

Studentské volby

Ve středu 15. května 2024 o velké přestávce v aule proběhnou na našem gymnáziu STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU. Projekt se koná pod záštitou Jednoho světa na školách. Volby se mohou zúčastnit všichni studenti školy, kterým již bylo (nebo v den volby bude) 15 let. Více informací a materiály k volbám najdete v Teams v […]