Výlet do světa psychedelik

V rámci projektu Věda na přání jsme měli ve druhém ročníku čtyřletého studia možnost absolvovat v rámci organické chemie program o zajímavé skupině látek, psychedelik.

Psychedelika, častěji označovaná výrazem halucinogeny, představují skupinu látek se schopností navozovat změny vnímání, myšlení, vědomí či emocí. Je známo, že v minulosti byla užívána během náboženských či šamanských ceremonií. Ve 20. století se stala předmětem zájmu vědecké komunity, aby se posléze ocitla mimo legalitu. Jaké látky můžeme zařadit mezi psychedelika? Jak se z uvažovaných léčiv staly zakázané látky? Jakou roli hrálo ve světě psychedelik tehdejší Československo? Jaký je současný stav vědecko-výzkumných aktivit psychedelik se dotýkající? Na tyto otázky, i mnohé další, se nám v průběhu krátkého „tripu“ do světa této fascinující skupiny látek snažil dát odpovědi doc. Ing. Michal Rouchal, Ph.D. z ÚTB ve Zlíně. Přednáška byla přednesena nejen s odpovídající erudicí, ale také s viditelným zápalem „pro věc“. Děkujeme!