Úspěchy v FO

Letošní ročník Fyzikální olympiády, ve které poličské gymnázium dosahuje tradičně skvělých výsledků, se našim studentům opět velmi vydařil.

V nejnižší kategorii F, kde své schopnosti měří žáci osmých ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií v rámci okresu, se na prvním místě umístila Adéla Nguyen z tercie a ze stejné třídy obsadil ještě Martin Chalupník 3. místo a David Findejs 5. místo.

Nejvyšší základoškolskou kategorii E skvěle reprezentovali tři zástupci z kvarty, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve školním kole. V okresním kole tak zvítězil Štěpán Jandl, na druhém místě se umístila Barbora Sodomková a na šestém místě Lotka Kučerová. Všichni tři přitom postoupili i do navazujícího krajského kola, kde si pořadí vyměnili, Lotka Kučerová v krajském kole zvítězila, Barbora Sodomková obsadila 5. místo a Štěpán Jandl 6. místo.

Dařilo se i ve vyšších, středoškolských kategoriích.  V kategorii D prvních ročníků zvítězil v krajském kole Jan Motyčka z kvinty, přičemž ze stejné třídy obsadily ještě David Telecký, Lukáš Feltl a Tadeáš Glänzner postupně 6. – 8. místo.

V silně obsazené kategorii C, určené pro druhé ročníky, obsadil 6. místo Jindřich Dočekal z 2.A, 11. místo Vašek Bulva, také z 2.A a dále 13. – 15. místo postupně Sam Šafář, Lukáš Hradecký a Víťa Mitáš – všichni ze sexty.

Kategorii B třetích ročníků nakonec suverénním vítězstvím opanoval Jáchym Chadima ze septimy, který se ještě před tím účastnil i nejvyšší kategorie A pro čtvrté ročníky, kde obsadil krásné čtvrté místo. Na 3. místě v krajském kole kategorie B potom skončil Vojtěch Jílek také ze septimy.

V celkovém souhrnu jsme se tedy v náročném fyzikálním klání minimálně počtem prvních míst stali nejúspěšnější školou v kraji, za což patří našim studentům veliký obdiv a poděkování. Přejeme jim, aby úsilí, které museli vynaložit během přípravy na soutěž, dobře zúročili během svého dalšího studia i ve svém budoucím profesním životě.