Téma, o kterém se nemluví

V úterý 4. října se nám naskytla příležitost účastnit se přednášky Mgr. Jana Blažka „Odsunuté děti“, ve které se zabýval příběhy dětí německé národnosti narozených v Československu na konci 30. let 20. století. Dnes z nich jsou osmdesátníci, občané Rakouska či Německa, poslední žijící pamětníci tzv. odsunu, kteří se rozhodli poskytnout své vzpomínky databázi Paměť národa.

Naslouchali jsme jejich vyprávění o tom, jak těžké je pro děti opustit domov, kamarády, hračky, jaké byly okolnosti jejich odchodu, čeho byli svědky, přestože vzhledem ke svému věku spíše cítili, než rozuměli. V jakých kulisách se odehrával dlouhý pobyt ve sběrných táborech a příchod do Německa nebo Rakouska.

Z reakcí zhruba šedesáti posluchačů lze na dokreslení situace uvést:

  • Přemýšlím si o pocitech tímto způsobem „odsunutých“ lidí, o jejich vykořenění.
  • Nikdy mně nikdo neřekl, že se něco takového stalo.
  • Jak moc těžké bylo pro ty staré lidi vzpomínat? Neumím si představit, že bych něco takového prožila a po letech za mnou přijde někdo jako pan Blažek a ptá se na tak bolestivé téma.
  • Líbil se mi styl přednášky – videozáznam kombinovaný s mluveným projevem, možnost kdykoli se zeptat.

Barbora, Karolína, Kateřina, Magdaléna a Zuzana, 4.P