S Erasmem plus do Mnichova

Erasmus Plus je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 – 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Gymnázium Polička v rámci tohoto projektu vysílá své učitele do metodických kurzů v zahraničí.

Na začátku letošních prázdnin jsem se v rámci tohoto programu mohla zúčastnit dvoutýdenního jazykového pobytu v srdci Bavorska, v Mnichově. Kurz pro učitele německého jazyka pořádal did deutsch-institut od 2. do 13. července. Výuka obsahovala celkem 52 hodin a byla rozdělena do tří částí – standardní, intenzivní a metodická. (číst dál)

Ve standardní části jsme kromě gramatiky procvičovali také všechny jazykové dovednosti – mluvený i písemný projev, poslech a čtení s porozuměním. Intenzívní výuka pak byla zaměřena na prohloubení našich znalostí a slovní zásoby u probíraných témat.  V metodické části jsem se pak už individuálně mohla seznámit s různými výukovými materiály, vyměnit si vzájemně s lektory zkušenosti z praxe, získat nové informace a inspiraci.

 

Pracovali jsme vždy ve skupinách přibližně po osmi. V té mé se sešli účastníci z Brazílie, Kolumbie, Turecka, USA, Číny, Itálie a Estonska, takže jsme tvořily velmi různorodé uskupení a kromě výše popsaných aktivit to bylo pro mě velmi zajímavé setkání i ze sociálně kulturního hlediska.

Ve volném čase jsem poznávala život v Mnichově. Navštívila jsem některé památky jako například Německé muzeum – největší muzeum techniky na světě, proslulou obrazovou galerii Alte Pinakothek, výstavu Du bist Faust, muzeum Residenz nebo rozlehlé zahrady a park zámku Nymphenburg.

Díky tomuto programu jsem měla možnost přiučit se některým aktuálním metodickým trendům, prohloubit si své znalosti a navíc navázat milá přátelství. Za sebe mohu účast v tomto projektu jenom doporučit.

Zuzana Machková (Gymnázium Polička)