Studijní pobyt v Lotyšsku

Lotyšsko ( Latvija) patří k pobaltským republikám, které se po rozpadu SSSR osamostatnily a staly členem EU.

V samém centru hlavního města Rigy se nachází Liden+Denz mezinárodní jazyková škola se specializací na ruský jazyk. Proto jsem si ke zdokonalení svých jazykových znalostí , v rámci programu Erasmus+, vybrala možnost týdenního pobytu na této škole.

V kurzech lze pracovat v malých skupinkách či individuálně. A tak jsem kromě gramatiky a poslechových cvičení studovala ve skupině tří lidí témata globalizace, antiglobalizace a demografie ve dvaceti vyučovacích hodinách za týden. ( každá hodina je padesátiminutová) Odpoledne jsem si ještě individuálně doplňovala metodiku vyučování ruskému jazyku v pěti vyučovacích hodinách týdně.

Ve svém volném čase jsem si prohlédla Starou Rigu, část města, které bylo založeno ve 12.století a jehož krása může směle konkurovat městům jako je např. Paříž nebo Londýn. Zašla jsem také do parků, obchodů,na místní tržiště, ale i do restaurací. Ochutnala jsem lotyšská a ruská národní jídla, obdivovala spousty čerstvého ovoce a zeleniny, ale především velký výběr ryb.

O víkendu jsem zavítala do Siguldy, města vzdáleného asi hodinu jízdy automobilem z Rigy. Zde jsem měla možnost srovnat život Lotyšů se životem Čechů v minulých stoletích, jejich stará řemesla, nářadí a oblečení. Hrad, který je postaven z červených cihel, určitě také stojí za povšimnutí. Kromě této památky jsem  navštívila  i ruské lázně, tzv. banju.

Mohu všem doporučit pobyt v zemi, kde jedna třetina obyvatel stále mluví krásnou ruštinou a kde týdenní pobyt  může nahradit několik měsíců ve školních lavicích v Čechách. A když máte štěstí, jako já v sobotu 23.6., tak se můžete stát svědkem oslav jednoho z největších svátků – Ligo ( oslava slunovratu), který místní slaví v nádherně vyzdobeném  městě, v krojích, tancem, zpěvem a často ozdobeni věnečkem z polních květů na hlavě.

 

Olga Prokopová ( Gymnázium Polička)