První projektové dny pro základní školy v rámci I_KAP II

Po náročném období pandemie a odkládání se podařilo uskutečnit první projektové dny pro ZŠ Lubná – Sebranice a ZŠ Na Lukách.

Žáci se střídali na třech stanovištích s biologickým, chemickým a fyzikálním zaměřením. Zapojení učitelé z gymnázia Polička připravili ve spolupráci s učiteli základních škol úlohy, které vhodně doplnily probíraná témata v osmém ročníku. Zaměřili jsme se především na práci v laboratořích a s měřícími systémy.

Výsledky a reflexi projektového dne teprve vyhodnocujeme, ale bylo jednoznačně vidět, že žáky připravená práce zaujala a aktivně se do ní zapojovali.