Chemická olympiáda, okresní kolo, kat. D

V úterý 8. března 2022 se na Gymnáziu Polička konalo okresní kolo 58. ročníku Chemické olympiády kategorie D. Soutěž výborně organizačně zajistilo Středisko volného času Svitavy. Ze školních kol postoupilo celkem 19 soutěžících, ale okresního kola se nakonec zúčastnilo pouze 15 soutěžících. Teoretická část byla zaměřena na téma Atmosféra a země, praktická část potom na chemii oxidu uhličitého, krasové jevy, tvrdost vody, apod.

Nejvíce chemických znalostí prokázala soutěžící ze Základní školy Masarykova Polička a s celkovým počtem 72 bodů zvítězila. Druhé a třetí místo patří soutěžícím z Gymnázia A. Jiráska Litomyšl. Postupujícím do krajského kola moc gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím a jejich pedagogům za účast. Krajské kolo se koná v sobotu 26. března 2022 na Fakultě přírodovědecké Univerzity Hradec Králové.