Projekt Erasmus+ DVÚ má za sebou první proběhlou mobilitu

Kdo sleduje pravidelněji webové stránky naší školy, jistě ví, že jsme dlouhodobě úspěšní v získávání prostředků na další vzdělávání pedagogů z  programu ERASMUS+. I když náš současný projekt DVÚ (Dalším vzděláváním k úspěchu) fakticky probíhá již od léta loňského roku, máme většinu mobilit naplánovanou právě na období následujících několika měsíců. První výjezd se uskutečnil v březnu  a o jeho ne zcela snadném průběhu jste byli na těchto stránkách informováni. Jednalo se o kurz v Irském Dublinu zaměřený na jazykové dovednosti využitelné v metodě CLIL. Z důvodu zásahu vyšší moci (nepřízeň počasí) sice neproběhl zcela dle představ, ale i tak byly zkušenosti využity jednak pro budoucí plánování a krizový management projektu, ale samozřejmě i při výuce (vznikly nové materiály s využitím metody CLIL).

V následujících měsících jsou naplánovány další mobility vyučujících cizích jazyků a to ve velmi široké škále. Týden intenzivního kurzu ruštiny v lotyšské Rize, stejně dlouhý kurz francoužštiny v Lyonu. Dále proběhnou dvoutýdenní kurzy německého a anglického jazyka v Mnichově respektive Edinburghu. Poslední tři mobility jsou ještě v jednání a budeme vás o nich průběžně informovat.

V poslední době se i v médiích objevilo zpochybňování významu programu Erasmus. Rád bych z naší pozice řekl, že se jedná o program, na rozdíl od mnohých dalších smysluplný, dobře vedený, se snesitelnou mírou administrativy. Jeho výsledky jsou dnes a denně viditelné a hmatatelné pro žáky a i učitelé hodnotí účast na kurzech velmi pozitivně. Dlouhodobější kurzy v zahraničí nejsou levnou záležitostí a školy by si je těžko někdy mohly dovolit. Pokud však chceme výuku a učitele na přinejmenším evropské úrovni, je nutné získávat zušenosti a vzdělávat se v evropském kontextu.