Program ERASMUS +, příležitost pro učitele

Na přelomu června a července jsem měla šanci strávit dva úžasné týdny ve skotském Edinburghu na metodologickém kurzu pro učitele angličtiny v rámci programu Evropské unie ERASMUS +. Přímá zkušenost s jazykovým a kulturním prostředím země, jejíž jazyk učím, je k nezaplacení a vydá za několik kulturně-vzdělávacích seminářů.

Až se příště zapojím do rozhovoru o smysluplnosti našeho členství v EU, budu mít kromě obecných argumentů – bezpečnost, politická prozíravost, místo v civilizované, kulturně bohaté a ekonomicky silné části světa – ještě zcela konkrétní osobní důvod, proč EU oceňovat. Tím důvodem je podpora projektů v oblasti školství, díky níž se tisíce učitelů zúčastňují jazykových a odborných kurzů, na něž by je jejich instituce jinak nemohly vyslat. O potřebnosti takových kurzů snad nikdo nepochybuje. Zvyšují nejen jazykovou úroveň učitelů, ale především jejich motivaci k hledání nových přístupů k výuce a zájem o další sebevzdělávání. Získat místo v tomto programu není úplně automatické a jednoduché, je třeba vyplnit množství formulářů a dotazníků a především včas podat dobře zpracovanou žádost. Proto bych zde chtěla ocenit kolegy, kteří do toho investují svůj čas a energii, zejména Petra Tišla, který má  program Erasmus + na starosti.

V rámci tohoto programu jsem letos strávila dva týdny v jazykové škole Inlingua v Edinburghu. Kromě získání nových nápadů, inspirace pro výuku a rozšíření znalostí o skotské historii a kultuře, jsem ocenila možnost setkání s 50 učiteli z různých koutů Evropy, kteří ve svých zemích učí angličtinu a cítí potřebu se dále učit a rozvíjet. Sdíleli jsme své zkušenosti z praxe, diskutovali o výhodách a nevýhodách vzdělávacích systémů, o probíhajících školských reformách a nutnosti zlepšování úrovně angličtiny mladých lidí, aby se mohli se ve stále složitějším světě spolu vůbec domluvit.

Kurz byl velmi dobře připraven a strukturován tak, aby rozvíjel všechny jazykové dovednosti a inspiroval k využití moderních technologií a metod ve výuce. Denní rozvrh byl rozdělen do tří dvouhodinových bloků ve škole, po nichž následovala kulturně-historická exkurze za krásami Ediburghu nebo do některého z četných muzeí. Edinburgh je nádherné město s dlouhou historií.  Městským parkem je vizuálně rozdělen na středověké „Staré město“ s dominantou Edinburghského hradu a „Nové město“, navržené a postavené v 18. a 19. století v gregoriánském a viktoriánském stylu. Těžko se rozhodnout, která část je zajímavější. Kostely, pomníky, zdobné měšťanské domy, parky, v nichž všichni bez rozdílu postavení sedí v poledne na trávě a jedí své „fish and chips“, křivolaké uličky, malé tmavé sklepní bary, pohádkový hrad a všudypřítomní dudáci dodávají tomuto městu jeho specifický útulný ráz a nezapomenutelné kouzlo.

A konečně Skotové. Jsou nám vlastně dost podobní. Skotsko je malá země, historicky vždy ve stínu svého ostrovního souseda, nicméně země s bohatou historií, osobitou kulturou a několika významnými osobnostmi, které se zapsaly do světa vědy, techniky, hudby či literatury. Skotové jsou na svou zemi hrdí a chtějí si o svých vnitřních záležitostech rozhodovat sami (v referendu roku 2016 jen těsně neuspěli s koncepcí národní samostatnosti a odtržení od Velké Británie), zároveň zůstávají otevření světu a uvědomují si, jak je důležité patřit do Evropy. Běžní obyvatelé Edinburghu jsou přátelští, zdvořilí a ochotní se zastavit a popovídat si s cizinci. Jsou veselí, ač k tomu mají zrovna tak málo důvodů jako my. Prognóza ekonomiky po „brexitu“ není zrovna růžová. Politika je velmi kontroverzní téma, mnozí se těžce vyrovnávají s tím, že musí jako součást Spojeného království opustit EU. Řemesla, zdravotnictví a služby do značné míry závisejí na práci přistěhovalců z východní Evropy a dalších zemí, jejichž pobyt ve Skotsku může být po brexitu ohrožen. Skotové jsou spořivější a skromnější než Angličani, protože jsou jednoduše chudší. Přesto pokud bych chtěla krátce popsat atmosféru v tomto městě, řekla bych, že je laskavá a pohodová. Nemají žádný zvláštní důvod se veselit. A přesto se na vás usmějí. Vytvářejí pohodu. J

Magda Jakubcová