Učitel v roli studenta aneb Díky programu Erasmus+ na kurzu ve Francii

Stejně jako někteří z mých kolegů jsem dostala šanci vyrazit v roce 2018 s Erasmem+ do světa. Cílovou destinací se pro mne stala Francie, resp. její třetí největší město Lyon. A kdy jindy vyrazit svobodně za vzděláváním, než o prázdninách, takže volba padla na týden od 6. do 10. srpna.

Jazyková škola Lyon Bleu International nabízí již mnoho let výuku francouzského jazyka pro všechny od úplných začátečníků po úroveň C1/C2, včetně individuálních a speciálních kurzů, přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky a několik let také kurzy pro učitele FLE (tj. francouzštiny jako cizího jazyka). Výuka probíhala v malých skupinkách a v blocích, dopoledne jsem měla 3×45 min. výuky obecné francouzštiny úrovně C1 s dalšími 7 studenty z Německa, Švýcarska, Španělska, Běloruska a Kanady. Naším týdenním tématem byla „Média a sociální sítě“. Odpoledne pak následoval blok s pedagogickým zaměřením, kde jsme se setkávaly pouze tři – já a dvě kolegyně z Německa. Kromě toho jsem také měla možnost v rámci uceleného pedagogického programu nahlédnout přímo pod pokličku a strávit několik hodin hospitacemi během lekcí v jiných skupinách.

Výuka sice končila v 16 hodin, ale po ní následovalo poznávání samotného města – prohlídka jednoho z největších městských areálů zapsaných od roku 1999 na seznamu Unesco, plavba po řekách Rhoně a Saoně, které se v Lyonu setkávají, posezení v restauraci s tradiční kuchyní, návštěva Textilního muzea a Muzea hedvábnictví, neboť Lyon je dodnes jedním z míst, kde se v Evropě hedvábí zpracovává, cesta lanovkou na vrchol Fourviere ke katedrále P. Marie, která bdí nad celým městem, stovky kroků po místních uličkách, ulicích a bulvárech a v neposlední řadě i nákupy, zejména v knihkupectví.

A závěr? Že mám díky studijnímu pobytu nové nápady a inspiraci, zní trochu jako klišé, i když je to pravda. Za bonus pak považuji nový pohled na svoji cestu profesním životem. Ať žije Erasmus+, Lyon a vzdělávání. Merci et au revoir.

Romana Jelínková