Přihláška na VŠCHT – pozor změna!

Maturanti – zájemci o studium na VŠCHT, kteří budete podávat přihlášku: upozorňuji vás na aktuální změnu ohledně podání přihlášky v průběhu nouzového stavu:

info VŠCHT Praha<https://studuj.vscht.cz/> :

Termín podání on-line přihlášky zůstává zachován:
* bakalářské studium 31. března
* magisterské a doktorské studium 15. dubna.

Součástí podávané přihlášky na VŠCHT Praha je potvrzení o zdravotní
způsobilosti od lékaře. Vzhledem k okolnostem je možné do elektronické
přihlášky v řádném termínu místo potvrzení samotného vložit soubor s čestným
prohlášením.
Samotné potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře bude nutné doložit
nejpozději v den zápisu do studia (zápisy probíhají v létě, přesný termín
bude všem přijatým včas oznámen).

Text prohlášení pro vložení do elektronické přihlášky:

"Prohlašuji, že s ohledem na aktuální situaci v Česku (karanténa) dodám
Zdravotní způsobilost ke studiu nejpozději v den zápisu do studia".

________________________________

Upozorňujeme, že další termíny procesu přijímacího řízení (jako např.
zveřejnění předběžných výsledků, dodání maturitního vysvědčení, konečné
zveřejnění výsledků) mohou být upraveny v závislosti na vývoji situace v
Česku.

Jiné nejasnosti a problémy

Pokud máte jakékoli jiné problémy s podáním přihlášky či dostupností
potřebných dokumentů, ozvěte se nám co nejdříve (s předstihem před uzávěrkou
podání přihlášek) na e-mail pedatvscht [dot] cz<mailto:pedatvscht [dot] cz>

________________________________

* Informace o provozu VŠCHT v souvislosti s pandemií onemocnění
COVID-19<https://www.vscht.cz/koronavirus>
*