Pardubické CHEMIKLÁNÍ

V pondělí 5. 2. se náš tým složený čistě z žáků sexty vydal do Pardubic, aby se tam utkal s týmy z ostatních škol v soutěži zvané Chemiklání. Jedná se o soutěž organizovanou Univerzitou Pardubice, ve které řeší teoretické úlohy s chemickou tématikou týmy o 3-5 členech. Týmy mají 2 hodiny na řešení komplexních chemických úloh, které mohou při odevzdávání konzultovat a v případě chyby opravit. Ale pozor! Za každé špatné řešení se týmu snižuje počet bodů za úlohu.

Náš sextánský tým z gymnázia Polička ve složení z Lucie Kotvové, Víta Mitáše, Jana Dvořáka, Kryštofa Klepárníka a Kateřiny Kastnerové se nakonec umístil na 28. místě. Soutěž byla pro nás všechny hodně obohacující, setkali jsme se s mnoha zajímavými úlohami, ať už z oblasti analytické chemie, fyzikální chemie, anorganiky, organiky, či pro nás stále neprobádané biochemie. V každém případě to byl nezapomenutelný zážitek pro celý tým (i pro pana učitele Feltla, který nás doprovázel). Rádi se budeme účastnit této soutěže i v příštích letech.

Za tým Síra Lanthan Yttrium, alias SLaY

Kryštof Klepárník