Naše účast na Počítači ve škole 2023

Jako každoročně jsme před Velikonocemi vyrazili na celostátní konferenci Počítač ve škole do Nového Města na Moravě. A jak jinak než aktivně! Naši učitelé i žáci přispěli do programu konference přednáškami, workshopem a několika věcmi v rámci výstavky výrobků.

Letošní jubilejní 20. ročník konference Počítač ve škole byl zaměřený na čtyři hlavní oblasti: Nová informatika (nejen) na gymnáziu, Digitální kompetence v přírodovědných předmětech, Sociální sítě a bezpečnost v kyberprostoru a Technologické trendy. V průběhu tří dnů na nás čekalo 116 příspěvků různých typů, počínaje přednáškami, přes praktické workshopy, až po výstavku výrobků. Stejně, jako byl bohatý program, byla bohatá i účast. Počet účastníků se přiblížil číslu 230. Z našeho gymnázia se konference účastnilo několik pedagogů. Aktivně se svými zkušenostmi vystupoval s přednáškou Komunikace Arduina s Ozoboty nejen ve fyzice Miroslav Jílek. Tomáš Feltl přednášel na téma Další rok s 3D tiskem na gymnáziu v Poličce a vedl workshop s tematikou 3D modelování v běžném školním prostředí – V čem ve škole 3D modelovat, když je naším cílem 3D výtisk? V rámci výstavky výrobků našich učitelů i žáků nejvíce zaujal DIY gramofon našeho MAKERS týmu (Lojza fan club section) ve složení Jan Motyčka, Matěj Grundloch, David Telecký, Ivan Mořkovský, Matouš Háp (všichni to žáci z kvarty), Jonáš Grundloch (sekunda).

Konference byla, jako vždy, velice podnětná. Bohatý program dával na výběr celou řadu zajímavých témat. Probírala se NOVÁ INFORMATIKA, revize RVP, různé přístupy ve výuce, současné technické a technologické možnosti, dění na sociálních sítích, začleňování AI do výuky a spousta dalších věcí. Z konference jsme odjížděli plni námětů a nápadů, které bychom rádi vyzkoušeli v rámci výuky na našem gymnáziu.

Více fotografií najdete na konferenčním facebooku.