Myslíte, že nehodou to končí? Nehodou to začíná! Ale nemusí…

V uplynulém měsíci se naši junioři (7P, 3A) a senioři (8P, 4A) zúčastnili interaktivního preventivního programu s názvem Nehodou to začíná. Tento program je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel.

Projekt Nehodou to začíná má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Už samotný název projektu říká, že dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší nehodě předejít.

Jelikož součástí programu bylo i téma poskytování první pomoci, zúčastnila se ho i třída 3P, která se tomuto tématu věnuje v hodinách přírodopisu.

Projekt Nehodou to začíná je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, a proto byl pro studenty zdarma.

Po skončení besedy byli studenti požádáni o vyplnění krátkého dotazníku. Drtivá většina dotázaných velmi kladně tento program ohodnotila, některé odpovědi přikládám:

  • Bylo zajímavé poslechnout si odborníky ve svých oborech a rozhodně jsem se dozvěděl spoustu nových informací.
  • Přednáška se mi moc líbila. Oceňuji hlavně možnost hlasování a pokládání otázek přes promyšlenou aplikaci. To programu přidalo na atraktivitě. Zároveň se mi líbilo, že žádný z přednášejících neodsuzoval. Pouze poukazovali na možné důsledky našich rozhodnutí. Nemůžu nepochválit také skvělého moderátora.
  • I přestože bych přednášku raději absolvovala v off-line prostředí, tak se mi přednáška líbila. Byly tam zajímavé ukázky a lidé. Bylo to zajímavě podané.
  • I když přednáška byla na dvě vyučovací hodiny, utekla velmi rychle a člověk se nenudil nejen díky velkému množství hostů a zapojení diváků do přednášky.
  • Forma mi docela vyhovovala. Přišlo mi zajímavé, jak k jednotlivým tématům byli pozváni odborníci k dané oblasti. Sice se spojení několikrát na chvíli přerušilo, ale je super, že se přednáška uspořádala alespoň touto formou, než abychom o ni kvůli nynější situaci přišli úplně 🙂
  • Ano. Přednáška mě moc bavila. O dopravních nehodách se obecně moc nemluví, ačkoliv je to velmi důležité. Zpomalené záběry dopravních nehod by měl vidět každý, kdo jezdí neohleduplně a nezodpovědně.
  • Přednáška byla velice povedená. Jedna z přednášek, která mě opravdu bavila, zaujala a odnáším si z ní nové informace.
  • Ano, informace mohou zachraňovat životy.

Všem studentům děkuji za účast a přeji vždy Bezpečnou jízdu a šťastný dojezd do cíle!