Matematická olympiáda

Naši studenti mají za sebou letošní okresní a krajská kola Matematické olympiády s vynikajícími výsledky.


Okresní kola:
V kategorii 6. tříd se umístila na 2. místě Adéla Nguyen, na 3. místě David Findejs, na 6. místě Daniel Jaščevskij a na 9. místě Julie Kavanová.
V kategorii 7. tříd obsadila 1. místo Lota Kučerová, 2. místo Jana Luňáčková, 3. místo Matěj Zahálka a 9. místo Veronika Jílková.
V kategorii 8. tříd nás reprezentoval Jan Motyčka, který vybojoval 2. místo.
V kategorii 9. tříd obsadil 3. místo Samuel Šafář, 4. místo Anežka Dvořáková a 5. místo Jana Hradecká. Všichni tři postoupili do krajského kola, které se konalo v Pardubicích.

Krajská kola:
Ve velké konkurenci žáků 9. tříd se na 6. místě umístil Samuel Šafář, na 11. místě Anežka Dvořáková a na 15. místě Jana Hradecká.
Kategorii C, která je určená pro žáky 1. ročníků středních škol, vyhrál Jáchym Chadima.
V 2. ročníku středních škol se na 6. místo zařadila Alena Broklová.
V nejvyšší kategorii A, určené pro 3. – 4. ročník SŠ, vybojoval výborné 4. místo Michal Mrkos.
Všem řešitelům náleží velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci naší školy, která se díky výborným výsledkům rozhodně ve velké konkurenci neztrácí. Do dalšího soutěžení všem přejeme mnoho matematických úspěchů a radosti z vyřešených matematických úloh.


Kabinet matematiky.