Má pravdu ten, kdo má nejvíc lajků?

Otázka, která obzvláště v tomto roce nabyla na důležitosti. Toho se rozhodla využít Knihovna Václava Havla v celostátní soutěži O nejlepší studentskou esej.
Z definice je esej (francouzsky essai – pokus, zkouška) žánr středního rozsahu, v němž autor posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současné řešení a navrhuje řešení nová, neotřelá. 
 
To, že napsat originální esej není vůbec jednoduché, mohou shodně dosvědčit studenti vyšších ročníků našeho gymnázia. O to víc se cení, když se někdo sám o své vůli pokusí osobitě a fundovaně zamyslet nad nějakým problémem.
 
Ve čtvrtek 7. 12. proběhlo v Knihovně Václava Havla slavnostní vyhlášení vítězů esejistické soutěže. Naši školu mezi 65 dalšími studenty z celé republiky reprezentoval Jiří Konvalinka, student 4. A. Tomu se sice nepodařilo dostat mezi oceněné, ale rozhodně splnil všechna kritéria, kterými se řídila odborná porota, složená z významných osobností z řad spisovatelů či publicistů. (Za všechny např. Štěpán Hulík, filmový historik a scénárista, nebo Silvie Lauder, novinářka týdeníku Respekt.) Členové poroty ocenili vysokou kvalitu soutěžních prací a někteří dokonce přiznali, že sami nevědí, jak by si s tak náročným útvarem poradili.
 
Milým slovem rovněž povzbudil nadějné esejisty Michael Žantovský, ředitel knihovny. Atmosféra celého slavnostního večera se nesla ve velmi příjemném a přátelském duchu.
 
Závěrem bych chtěla Jirkovi poděkovat za jeho čas, trpělivost a energii, které přípravě eseje věnoval, a popřát mu, ať zúročí nabyté zkušenosti nejen při maturitní zkoušce, ale i v budoucím životě.
Z. Kleinová
 
Esej ke stažení ZDE