Erasmus+ umožnil návštěvu na prestižním slovenském gymnáziu

Sbližování naší školy s 1. súkromým gymnáziem v Bratislavě začalo loňským stínováním práce paní ředitelky naším panem ředitelem v loňském roce. Pokračovalo návštěvou vedení školy na besedě „Poličsko mluví o vzdělávání“, zaměřené na péči o nadané žáky. Nyní naše spolupráce úspěšně pokračuje pobyty našich žáků v Bratislavě v rámci programu Erasmus+ a také krátkým stínováním v minulém týdnu.

Cílem stínování bylo sledovat systém hodnocení, který by nás mohl do budoucna inspirovat, sledování hodin zaměřených na prezentační dovednosti žáků a využívání metody CLIL. Tedy částečné výuky odborných předmětů v cizím jazyce.

Z pobytu přijíždím s příjemným zjištěním, že z hlediska kvality výuky je naše škola s prestižním slovenským gymnáziem zcela srovnatelná, ale také s novými nápady v oblasti zavádění metody CLIL. Zaujalo mě také rozvíjení prezentačních dovedností žáků, v čemž jsou v Bratislavě okousek před námi.