Jak se vyrábí filament?

Plasty jsou všude kolem nás a vyrábíme jich stále více. Stále větší důraz je naštěstí kladen také na recyklaci plastů. Naše představa je většinou taková, že plasty pochází pouze z neobnovitelných zdrojů, ale tak to už dávno není. Hezkým příkladem je plast označovaný zkratkou PLA (polylactic acid = kyselina polymléčná), který se vyrábí ze škrobu. Je tedy z obnovitelného zdroje. A nejen to, je navíc v přírodním prostředí odbouratelný zcela přirozenou cestou. A proč o něm hovořím? Tento plast je totiž velice populární v oblasti 3D tisku technologií FDM/FFF. Také na naší škole „3D tiskneme“ především z tohoto plastu. Abychom se poučili, jak taková „tisková struna“ neboli filament vzniká, navštívili jsme se skupinou žáků výrobní závod Filament-PM v Haňovicích. Zajímavé je, že výroba 3D tiskových strun náleží pod místní zemědělské družstvo. Měli jsme tak možnost nahlédnout nejen pod pokličku výroby tiskových strun, ale vidět i celkový koncept fungování výroby vskutku „ekologicky“ pojaté. Zemědělské družstvo totiž provozuje vlastní bioplynovou stanici, která je následně zdrojem energie (elektřina, teplo) nejen pro výrobu filamentů, ale i pro chod zázemí celé živočišné a rostlinné výroby, včetně skleníků s hydroponicky pěstovanými rajčaty. V průběhu exkurze jsme se tak nejdříve seznámili se zpracováním plastů, jejich složením, různými vlastnostmi, barvením a testováním. Následně jsme navštívili část živočišné výroby a samozřejmě již zmiňovanou bioplynovou stanici s úctyhodným výkonem 1 MW. Po ochutnávce skvělých rajčat jsme byli obdarováni testovacími vzorky filamentů a vyrazili jsme zpět k domovu, obohaceni o zážitek chemicko-biologicko-technicko-lidsko-ekologický, který by se dal shrnout slovy „když se chce, tak to jde“ – Zemědělské družstvo Haňovice je toho jasným důkazem!

Exkurze se uskutečnila jako mimoškolní akce kroužku MAKERS.