Důvěryhodnost informace neurčuje počet sdílení, říká Nina Krausová

Dvacátého listopadu se v aule našeho gymnázia konala přednáška o Fake news. Přednášející
byla sympatická Nina Krausová, studentka Masarykovy univerzity a členka týmu Zvol si info (projekt
Zvol si info založili právě studenti Masarykovy univerzity a jeho cílem je zvýšení mediální gramotnosti
společnosti).

Během dvou vyučovacích hodin jsme se dozvěděli nové informace a zároveň si osvěžili
ty, které již známe z hodin Umění argumentace a prezentace. Nově nabyté informace určitě
využijeme jak v studijním, tak v osobním životě. Schopnost rozeznat dezinformace totiž v dnešní době
„internetové“ považuji za zcela klíčovou a jsem velice ráda, že se gymnázium výuce mediální
gramotnosti věnuje.

Karolína Myšková, septima