Úspěch v literární soutěži

Na začátku podzimu vyhlásila Krajská knihovna Pardubice a Středisko východočeských spisovatelů již 10. ročník výtvarné a literární soutěže Pardubické střípky, letošní téma znělo „Hrdinové hodní následování.“

V úterý 23. listopadu 2018 se pozvané studentky dostavily do sálu Jana Kašpara v Pardubicích, aby převzaly svá ocenění v literární části soutěže. Jedná se o Annu Pallovou, která se umístila na 1. místě ve 3. kategorii, Kláru Pallovou, která skončila na 2. místě ve 4. kategorii, a o Magdalenu Maděrovou, která obdržela čestné uznání ve 3. kategorii.

Nadaným studentkám blahopřejeme k jejich skvělému úspěchu a přejeme spoustu inspirace a dobrých literárních prožitků i v budoucnu.